Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 67 Källparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
67 Källparken 1350 26,4% 38,1% 21,0% 14,4% 5,6% 47,1% 52,9% 4,5%  
Summa 1350 26,4% 38,1% 21,0% 14,4% 5,6% 47,1% 52,9% 4,5%

http://www.val.se