Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 70 Södra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
70 Södra Salabacke 1161 24,3% 34,8% 19,4% 21,5% 7,0% 48,1% 51,9% 2,8%  
Summa 1161 24,3% 34,8% 19,4% 21,5% 7,0% 48,1% 51,9% 2,8%

http://www.val.se