Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 74 Östra Årsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
74 Östra Årsta 1414 19,8% 34,3% 24,7% 21,2% 9,1% 46,9% 53,1% 4,0%  
Summa 1414 19,8% 34,3% 24,7% 21,2% 9,1% 46,9% 53,1% 4,0%

http://www.val.se