Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 102 Nåntuna-Vilan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
102 Nåntuna-Vilan 664 14,8% 33,4% 26,1% 25,8% 9,5% 49,7% 50,3% 2,9%  
Summa 664 14,8% 33,4% 26,1% 25,8% 9,5% 49,7% 50,3% 2,9%

http://www.val.se