Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 103 Nåntuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
103 Nåntuna 1678 12,1% 40,1% 28,7% 19,1% 7,8% 49,5% 50,5% 2,6%  
Summa 1678 12,1% 40,1% 28,7% 19,1% 7,8% 49,5% 50,5% 2,6%

http://www.val.se