Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 104 Norra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
104 Norra Sävja 1798 22,2% 38,2% 26,2% 13,4% 10,4% 47,1% 52,9% 6,3%  
Summa 1798 22,2% 38,2% 26,2% 13,4% 10,4% 47,1% 52,9% 6,3%

http://www.val.se