Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 105 Södra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
105 Södra Sävja 849 20,7% 36,0% 16,8% 26,4% 8,0% 44,3% 55,7% 10,0%  
Summa 849 20,7% 36,0% 16,8% 26,4% 8,0% 44,3% 55,7% 10,0%

http://www.val.se