Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 106 Mellersta Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
106 Mellersta Sävja 1206 24,3% 38,6% 21,3% 15,8% 10,0% 46,8% 53,2% 7,9%  
Summa 1206 24,3% 38,6% 21,3% 15,8% 10,0% 46,8% 53,2% 7,9%

http://www.val.se