Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 109 Funbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
109 Funbo 1623 16,5% 43,0% 27,0% 13,4% 8,0% 50,8% 49,2% 3,8%  
Summa 1623 16,5% 43,0% 27,0% 13,4% 8,0% 50,8% 49,2% 3,8%

http://www.val.se