Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 110 Balingsta-Ramsta-Hagby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
110 Balingsta-Ramsta-Hagby 1065 17,2% 42,3% 25,7% 14,8% 8,8% 51,8% 48,2% 2,3%  
Summa 1065 17,2% 42,3% 25,7% 14,8% 8,8% 51,8% 48,2% 2,3%

http://www.val.se