Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 114 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
114 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1510 13,3% 37,6% 30,1% 18,9% 7,0% 50,7% 49,3% 3,0%  
Summa 1510 13,3% 37,6% 30,1% 18,9% 7,0% 50,7% 49,3% 3,0%

http://www.val.se