Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 127 Åland-Skogstibble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
127 Åland-Skogstibble 728 16,1% 32,8% 29,8% 21,3% 8,2% 50,7% 49,3% 3,4%  
Summa 728 16,1% 32,8% 29,8% 21,3% 8,2% 50,7% 49,3% 3,4%

http://www.val.se