Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 128 Järlåsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
128 Järlåsa 915 15,6% 34,6% 29,7% 20,0% 7,1% 52,2% 47,8% 4,9%  
Summa 915 15,6% 34,6% 29,7% 20,0% 7,1% 52,2% 47,8% 4,9%

http://www.val.se