Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 129 Jumkil-Åkerby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
129 Jumkil-Åkerby 896 17,3% 34,3% 29,5% 19,0% 7,9% 50,7% 49,3% 1,6%  
Summa 896 17,3% 34,3% 29,5% 19,0% 7,9% 50,7% 49,3% 1,6%

http://www.val.se