Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 130 Börje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
130 Börje 704 17,2% 40,5% 28,8% 13,5% 8,9% 49,6% 50,4% 2,1%  
Summa 704 17,2% 40,5% 28,8% 13,5% 8,9% 49,6% 50,4% 2,1%

http://www.val.se