Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 134 Bälinge tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
134 Bälinge tätort 1107 13,6% 40,5% 22,1% 23,8% 7,4% 48,1% 51,9% 2,8%  
Summa 1107 13,6% 40,5% 22,1% 23,8% 7,4% 48,1% 51,9% 2,8%

http://www.val.se