Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 135 Skuttunge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
135 Skuttunge 715 17,9% 39,7% 26,3% 16,1% 7,7% 53,4% 46,6% 0,8%  
Summa 715 17,9% 39,7% 26,3% 16,1% 7,7% 53,4% 46,6% 0,8%

http://www.val.se