Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 137 Vattholma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
137 Vattholma 1394 15,9% 39,1% 31,4% 13,6% 8,7% 49,6% 50,4% 2,4%  
Summa 1394 15,9% 39,1% 31,4% 13,6% 8,7% 49,6% 50,4% 2,4%

http://www.val.se