Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 151 Viksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
151 Viksta 521 15,5% 36,5% 28,2% 19,8% 8,3% 53,2% 46,8% 1,9%  
Summa 521 15,5% 36,5% 28,2% 19,8% 8,3% 53,2% 46,8% 1,9%

http://www.val.se