Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 154 Almunge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
154 Almunge 1486 15,9% 33,6% 28,3% 22,2% 7,6% 51,7% 48,3% 3,0%  
Summa 1486 15,9% 33,6% 28,3% 22,2% 7,6% 51,7% 48,3% 3,0%

http://www.val.se