Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 155 Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
155 Länna 677 19,4% 35,5% 29,0% 16,2% 9,6% 51,7% 48,3% 2,4%  
Summa 677 19,4% 35,5% 29,0% 16,2% 9,6% 51,7% 48,3% 2,4%

http://www.val.se