Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 81 Ulleråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
81 Ulleråker 1369 23,1% 39,7% 21,3% 15,9% 4,2% 47,9% 52,1% 11,5%  
Summa 1369 23,1% 39,7% 21,3% 15,9% 4,2% 47,9% 52,1% 11,5%

http://www.val.se