Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 82 Gottsunda-Vårdsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
82 Gottsunda-Vårdsätra 1242 12,6% 48,2% 24,7% 14,5% 7,9% 48,6% 51,4% 5,6%  
Summa 1242 12,6% 48,2% 24,7% 14,5% 7,9% 48,6% 51,4% 5,6%

http://www.val.se