Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 83 Norra Valsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
83 Norra Valsätra 1803 17,0% 30,3% 26,4% 26,3% 9,0% 47,9% 52,1% 5,3%  
Summa 1803 17,0% 30,3% 26,4% 26,3% 9,0% 47,9% 52,1% 5,3%

http://www.val.se