Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 84 Sunnersta-Ultuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
84 Sunnersta-Ultuna 1103 31,6% 35,5% 14,5% 18,4% 8,4% 45,4% 54,6% 6,8%  
Summa 1103 31,6% 35,5% 14,5% 18,4% 8,4% 45,4% 54,6% 6,8%

http://www.val.se