Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 85 Norra Gottsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
85 Norra Gottsunda 1644 34,5% 37,0% 18,0% 10,5% 8,5% 52,1% 47,9% 15,8%  
Summa 1644 34,5% 37,0% 18,0% 10,5% 8,5% 52,1% 47,9% 15,8%

http://www.val.se