Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 91 Södra Sunnersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
91 Södra Sunnersta 1099 17,3% 30,4% 30,0% 22,3% 11,6% 51,1% 48,9% 3,6%  
Summa 1099 17,3% 30,4% 30,0% 22,3% 11,6% 51,1% 48,9% 3,6%

http://www.val.se