Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 92 Mellersta Sunnersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
92 Mellersta Sunnersta 1007 15,9% 40,2% 27,2% 16,7% 9,8% 51,8% 48,2% 4,1%  
Summa 1007 15,9% 40,2% 27,2% 16,7% 9,8% 51,8% 48,2% 4,1%

http://www.val.se