Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 176 Stavby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
176 Stavby 572 15,9% 35,7% 30,1% 18,4% 8,4% 51,2% 48,8% 1,6%  
Summa 572 15,9% 35,7% 30,1% 18,4% 8,4% 51,2% 48,8% 1,6%

http://www.val.se