Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 177 Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
177 Tuna 695 18,4% 31,8% 30,9% 18,8% 8,1% 53,5% 46,5% 3,0%  
Summa 695 18,4% 31,8% 30,9% 18,8% 8,1% 53,5% 46,5% 3,0%

http://www.val.se