Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 178 Gåvsta-Rasbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
178 Gåvsta-Rasbo 1612 16,8% 41,3% 25,6% 16,4% 7,2% 50,3% 49,7% 3,1%  
Summa 1612 16,8% 41,3% 25,6% 16,4% 7,2% 50,3% 49,7% 3,1%

http://www.val.se