Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 180 Rasbokil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
180 Rasbokil 566 17,1% 39,4% 25,6% 17,8% 6,9% 51,4% 48,6% 2,3%  
Summa 566 17,1% 39,4% 25,6% 17,8% 6,9% 51,4% 48,6% 2,3%

http://www.val.se