Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Gimo, Hökhuvud-Vattensta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1293 13,8% 30,1% 28,1% 28,0% 7,5% 51,4% 48,6% 3,5%  
Summa 1293 13,8% 30,1% 28,1% 28,0% 7,5% 51,4% 48,6% 3,5%

http://www.val.se