Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Arnö Långsätter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arnö Långsätter 1102 14,3% 45,2% 26,3% 14,2% 7,3% 50,2% 49,8% 3,7%  
Summa 1102 14,3% 45,2% 26,3% 14,2% 7,3% 50,2% 49,8% 3,7%

http://www.val.se