Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Koppartorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Koppartorp 581 11,4% 26,2% 35,1% 27,4% 3,8% 50,4% 49,6% 2,4%  
Summa 581 11,4% 26,2% 35,1% 27,4% 3,8% 50,4% 49,6% 2,4%

http://www.val.se