Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Bergshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergshammar 994 14,2% 40,3% 22,4% 23,0% 7,3% 51,0% 49,0% 2,0%  
Summa 994 14,2% 40,3% 22,4% 23,0% 7,3% 51,0% 49,0% 2,0%

http://www.val.se