Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Lövåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lövåsen 1182 19,8% 29,8% 31,6% 18,9% 9,1% 50,5% 49,5% 3,0%  
Summa 1182 19,8% 29,8% 31,6% 18,9% 9,1% 50,5% 49,5% 3,0%

http://www.val.se