Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Köpmangatsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Köpmangatsområdet 1503 17,4% 26,9% 23,6% 32,1% 5,4% 44,4% 55,6% 4,1%  
Summa 1503 17,4% 26,9% 23,6% 32,1% 5,4% 44,4% 55,6% 4,1%

http://www.val.se