Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Slottsbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slottsbacken 1192 25,8% 26,1% 16,8% 31,4% 6,8% 45,7% 54,3% 4,8%  
Summa 1192 25,8% 26,1% 16,8% 31,4% 6,8% 45,7% 54,3% 4,8%

http://www.val.se