Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Stadsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsparken 1417 21,7% 22,7% 21,9% 33,7% 4,4% 45,4% 54,6% 5,2%  
Summa 1417 21,7% 22,7% 21,9% 33,7% 4,4% 45,4% 54,6% 5,2%

http://www.val.se