Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Ekbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekbacken 1426 27,8% 26,8% 21,3% 24,1% 5,5% 51,2% 48,8% 7,8%  
Summa 1426 27,8% 26,8% 21,3% 24,1% 5,5% 51,2% 48,8% 7,8%

http://www.val.se