Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Eskilsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilsparken 1370 32,2% 33,6% 19,1% 15,0% 7,0% 47,8% 52,2% 2,6%  
Summa 1370 32,2% 33,6% 19,1% 15,0% 7,0% 47,8% 52,2% 2,6%

http://www.val.se