Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Lustigbacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lustigbacke 1143 16,2% 23,3% 21,5% 39,0% 5,5% 42,3% 57,7% 1,9%  
Summa 1143 16,2% 23,3% 21,5% 39,0% 5,5% 42,3% 57,7% 1,9%

http://www.val.se