Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Snopptorp-Skogsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snopptorp-Skogsängen 1288 12,0% 25,2% 21,8% 41,0% 5,0% 46,7% 53,3% 5,5%  
Summa 1288 12,0% 25,2% 21,8% 41,0% 5,0% 46,7% 53,3% 5,5%

http://www.val.se