Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Skogstorp Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogstorp Norra 1223 11,6% 39,7% 23,4% 25,3% 7,4% 51,1% 48,9% 2,3%  
Summa 1223 11,6% 39,7% 23,4% 25,3% 7,4% 51,1% 48,9% 2,3%

http://www.val.se