Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Barva-Jäder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barva-Jäder 1089 15,3% 33,8% 29,0% 21,9% 5,7% 52,1% 47,9% 1,7%  
Summa 1089 15,3% 33,8% 29,0% 21,9% 5,7% 52,1% 47,9% 1,7%

http://www.val.se