Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Åker N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åker N 1283 15,3% 37,2% 27,8% 19,7% 6,9% 51,5% 48,5% 4,7%  
Summa 1283 15,3% 37,2% 27,8% 19,7% 6,9% 51,5% 48,5% 4,7%

http://www.val.se