Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Kisa västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kisa västra 1293 16,9% 28,0% 22,4% 32,8% 8,7% 50,0% 50,0% 3,2%  
Summa 1293 16,9% 28,0% 22,4% 32,8% 8,7% 50,0% 50,0% 3,2%

http://www.val.se