Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Domkyrko 1 (Nedre Vasastaden V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 1 (Nedre Vasastaden V) 1499 32,0% 25,2% 20,7% 22,1% 7,3% 50,3% 49,7% 2,6%  
Summa 1499 32,0% 25,2% 20,7% 22,1% 7,3% 50,3% 49,7% 2,6%

http://www.val.se