Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Domkyrko 2 (Hunneberg)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 2 (Hunneberg) 1332 40,2% 29,4% 16,1% 14,3% 6,2% 47,4% 52,6% 2,0%  
Summa 1332 40,2% 29,4% 16,1% 14,3% 6,2% 47,4% 52,6% 2,0%

http://www.val.se